Kontaktné informácie

Prevádzková doba: Pondelok - piatok od 10:00 do 17:00 hod

 

Adresa predajne, adresa pre zasielanie pozáručného servisu, reklamácií a odstúpenie od zmluvy:

DANEL Electronic, Krakovská 11, 919 25 Šúrovce, okr. Trnava

 

Telefónne kontakty: tel.(T-com) +421 33 5595275, mobil (Orange): +421 905 641453

Emailové kontakty: obchod@danel.sk , shop@danel.sk (informácie o produktoch, dostupnosti tovaru, vybavovanie reklamácií, servis, zákazková výroba a ostatné informácie)

 

Prevádzkovateľ obchodu (fakturačná adresa) : 

Daniel Zavarský - Danel, Športová 2772/13, 926 01 Sereď, IČO: 34243798, IČ DPH: SK1020271560, mobil: +421 905 641453 .

Bankové spojenie: SLSP , č. účtu IBAN: SK7009000000000203456825, BIC kód: GIBASKBX 

Kategórie

Kupujte na splátky

Quatro Kalkulačka

Výrobcovia